Et verdibasert liv – samsvar mellom verdier og handlinger

Et verdibasert liv - verdier er viktige for livskvaliteten din
Foto: Daoudi Aissa, Unsplash
Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest


Som jeg var inne på i forrige blogginnlegg – som også handler om verdier, og hvor viktig verdiene dine er for livskvaliteten din – så kan det å leve på en måte som er i samsvar med det som er viktig for deg, gjøre at du får et mer meningsfullt liv. Men å leve et verdibasert liv, er ikke noe de fleste av oss er bevisst på, derfor kan det være fint å reflektere over det. I dette blogginnlegget finner du to oppgaver, som gir deg anledning til nettopp det.

Før jeg går videre til det, vil jeg imidlertid anerkjenne mitt eget privilegium:

Jeg som skriver dette, er fritt menneske, som både har et trygt bosted, familie, venner, inntekt og en jobb å gå til. Ikke alle har dette. Et viss trygghet og frihet gir bedre mulighet for å handle slik man faktisk ønsker, og det gjør det nødvendigvis lettere å leve i pakt med verdiene man har. Å leve i tråd med det som er viktig for en selv, er altså ikke like enkelt for alle (og det sier jeg ikke for å “synes synd på” noen, det er rett og slett en erkjennelse av samfunnsforholdene vi lever i).

Et verdibasert liv som innlagt?


For å gi et eksempel på dette fra mitt eget liv: Da jeg var innlagt på sykehus for behandling relatert til diagnosen anoreksi, kjentes det ikke som om jeg var fri eller hadde særlig handlekraft. (Skjønt, jeg vil påpeke at graden av hvor ufri jeg følte meg, varierte kraftig mellom sykehus og innleggelser. Modum Bad, med Selvmedfølelsesbasert terapi, var det aller beste stedet).

Selv om jeg ikke var innlagt på tvang, var det mange ting jeg ikke fikk lov til å gjøre, og jeg opplevde at dersom jeg ikke gjorde som jeg ble fortalt, ville jeg ikke få fortsette i behandlingen. På grunn av frykten for å dø dersom jeg ble skrevet ut (ja, jeg var innmari dårlig), fulgte jeg altså reglene, selv om de ikke var i tråd med verdiene mine.

Noen eksempler på brudd med verdiene mine


For eksempel var jeg på den tiden etisk veganer, men som innlagt måtte jeg spise kjøtt. Det ble mye grining i middagen, ikke på grunn av kaloriene, men fordi dyr måtte dø for at jeg skulle få hjelp til å lære meg å spise igjen.

Det var også en periode jeg ikke fikk gjøre skriveoppgaver til psykologtimene, fordi jeg “skrev for mye” (å skrive er et kreativt uttrykk for meg, så det var veldig vanskelig).

I tillegg var det mange også bursdager og høytider jeg ikke fikk vært med på, fordi jeg måtte være på sykehuset.

Alt dette brøt med verdiene mine. Helt av alt skulle jeg jo ha gjort det annerledes, men jeg var for dårlig til at jeg klarte meg uten hjelp av noen form (selv om jeg nok skulle ønske at “formen” var mindre symptomorientert, og mer individuelt- og medmenneskelig orientert)

Hvordan jeg jobbet med verdiene mine som innlagt


Allikevel, det er mulig å snu ting til det bedre – og handler mye om innstilling. Sist gang jeg var innlagt, var jeg ekstremt motivert for å gjøre hele jobben med vektoppgang og å slutte med renselse (altså oppkast og overtrening).

Måten jeg da holdt motivasjonen ved like på, var nettopp ved å minne meg på verdiene mine, og på det at å leve som “anorektisk”, tross alt ikke var i tråd med verdiene mine. Gjennom innleggelsen gjorde jeg oppgaver fra Acceptance and commitment therapy (ACT)/Aksept- og forpliktelsesterapi, som handler mye om nettopp verdier. Det å kunne jobbe med øvelser relatert til verdiene mine, ble dermed noe av det som gjorde at jeg holdt ut hele innleggelsen, og også klarte å holde på- og videreutvikle bedringen min, etter at jeg ble utskrevet fra sykehuset.

Med andre ord: I stedet for å gremmes over at jeg ikke fikk gjøre som jeg ville, forsøkte jeg å fokusere på at dersom jeg fulgte reglene som innlagt og gjorde best mulig nytte av hjelpen jeg fikk (jeg hadde en fantastisk fin psykiatrisk sykepleier som primærkontakt, og psykologen min var veldig god også), så kunne jeg gjøre som jeg ville etter innleggelsen, og heller gjøre det “så godt jeg kunne” som innlagt.

Dette gjorde for eksempel at jeg alltid spiste vegetarisk/vegansk når jeg kunne det (for eksempel de dagene det var et vegetarisk alternativ til middag), og da jeg ble skrevet ut, gikk jeg over til å leve helt vegansk. Jeg bestemte meg for å motbevise alle fordommer om at det var “umulig å bli frisk” dersom man hadde “anoreksi” og var veganer. De siste 12 kiloene etter utskrivelse gikk jeg opp selv, og på et vegansk kosthold. Så jo – det er mulig. Bentettheten min forbedret seg dessuten det dobbelte av det som var forventet for en kvinne på min alder, så det å leve vegansk var ikke en risiko for helsen min – snarere det motsatte. (Men det skal sies at jeg før utskrivelse fra Modum Bad, utarbeidet en vegansk kostplan sammen med ernæringsfysiologen, slik at jeg ville få i meg alle essensielle aminosyrer og nok fett. I tillegg tok jeg B-vitamintilskudd og Kalsium- og D-vitamintilskudd)

Det å leve på en måte som var i tråd med verdiene mine, gjorde at jeg følte meg handlekraftig og sterkere, og det igjen førte til at bedringen min gikk i riktig retning. Jeg var en aktør i mitt eget liv, ikke simpelthen en pasient eller “bruker”, som måtte “fikses” av andre.

Å leve et verdibasert liv – hvorfor er det viktig?


I dette blogginnlegget beskriver jeg to øvelser som er hentet fra spørreskjemaet “Valued living” (heretter kaller jeg det “Verdibasert livsførsel-spørreskjemaet”), og som kan hjelpe deg med å bli mer bevisst dine egne verdier og handlinger. Dette er relevant med tanke på det å leve et verdibasert liv.

Jeg har selv fylt ut dette korte spørreskjemaet flere ganger, og jeg tror nok at jeg kommer til å fylle det ut igjen og igjen i årene som kommer. For selv om verdiene våre er noenlunde stabile, så vil det som oftest skje noen endringer underveis, og da er det fint å komme bedre i kontakt med nettopp de endringene. Det er jo først når vi kommer i kontakt med følelsene våre, at vi virkelig kan ta gode valg for oss selv – og verdier handler dypest sett om nettopp følelser: hva du føler er viktig for deg, for at du skal kunne leve et godt og meningsfullt liv.

Mange av oss forsøker å leve noen andres liv. “En frisk persons liv” (hva nå “frisk” måtte være), “En tynn persons liv”, “En velstående persons liv”, “En smart persons liv”, “En vellyket persons liv” etc.

Problemet er at så lenge du forsøker å være noe du egentlig ikke vil være, så kommer det før eller siden til å gå på bekostning av livskvaliteten din. Å forsøke å være en du ikke er, vil for alltid bli en kamp mot deg selv. Spørsmålet er: Er det verdt det? Er det ikke bedre å forsøke å bli en god versjon av noe du liker og er interessert i å være, enn en forpint versjon av noe kulturen vår og/eller mennesker i din nære omkrets, mener at du burde være?

Fordi det er viktig for meg! – Holder det som “forklaring”?


Spoiler alert: Ja, det holder! (Så lenge du er ærlig med deg selv når du svarer, og ikke later som om du ikke bryr deg om ting som du faktisk bryr deg om 😉

I følge Stephen Hayes er det viktig at arbeidet du gjør med å komme i kontakt med verdiene dine, ikke blir til en ønskeliste, eller en “bør”-liste. Han poengterer at verdiene dine er viktige fordi de har mening for deg, og det holder faktisk (tro det eller ei :).

For å forklare hva jeg mener: Dersom du spør et menneske hvorfor vedkommende verdsetter å ta vare på helsen sin, så vil personen kanskje si: Fordi jeg vil leve lenge. Spør du: Hvorfor er det viktig? Vil personen kanskje si:For jeg har lyst til å oppleve mye, reise lære meg nye ting og nyte livet så lenge jeg kan. Spør du så: Og hvorfor er det viktig? Vil personen kanskje si: Fordi jeg har ikke lyst til at livet mitt skal bli kort og trist. Spør du så: Hvorfor er det viktig? Vil personen kanskje si: Fordi så vidt jeg vet, har vi bare ett liv, og da gjelder det å leve det mens vi kan. Spør du hvorfor det er viktig, vil personen kanskje si “Sånn er det jo bare” eller “Fordi jeg vil nettopp det, det er viktig for meg!”.

Og dette er et viktig poeng: Det holder at det er viktig for deg. Spør du mange nok ganger og hvorfor noe er viktig for noen, vil jo svaret til slutt bli “Jeg vet ikke, det bare er viktig for meg!”

Et verdibasert liv – en selvhjelpsøvelse


Her finner du en PDF av oppgaven: Dersom du har lyst til å gjøre denne øvelsen, og du vil ha spørreskjemaet med instruksjoner på PDF, så har jeg oversatt en versjon av skjemaet, slik at du kan laste det ned til din egen PC, ved å trykke på denne lenken for “Verdibasert liv – skjemaet”. Du trenger ikke gi meg epost-adressen din eller noe som helst – det er bare å trykke og laste det ned.

Dersom du ikke er så gira på å laste ned skjemaet, så kan du bare lese videre. Under beskriver jeg i (rimelig) korte trekk innholdet i spørreskjemaet, samt hvordan du kan svare, dersom du ønsker det.

Merk for øvrig at det beste er at du ikke lar noen se svarene dine. På den måten kan du gi mer ærlige svar, fordi du ikke henger deg opp i sosialt press og pekefingre som handler om hva du ” bør” eller hva du “må” gjøre. Svarene dine er mellom deg selv og deg selv.

Dersom du skulle oppdage at du driver med selvklandring mens du svarer på spørsmålene, eller når di vurderer skårene dine, så ta et steg til side og minn deg selv om at verdier er noe du velger å jobbe med, og det er det slett ikke alle som tar seg bryet med å gjøre. Å jobbe med verdiene dine, handler ikke om å gi deg selv verbal juling fordi din indre dommer forteller deg at du bør verdsette noe mer enn noe annet. Folk verdsetter ulike ting, og ingen er perfekte.

Okay, nå som det er sagt – let’s go:

Spørreskjemaet har to deler, men det er de samme 12 punktene i begge delene, så det er ikke en haug med spørsmål 😉

La oss ta hver del for seg. Først del A:

Hva er viktig for deg? (Del A)


I skjemaets Del A finner du 12 områder av livet, som alle er relatert til verdier (derfor kalles de også verdiområder, eller verdidomener). I dette skjemaet kan du skåre viktigheten av hvert område på en skala fra 1 til 10, der 1 betyr at det området overhodet ikke er viktig for deg, og 10 betyr at det er svært viktig. Ikke alle vil vurdere disse områdene veldig høyt, og ikke alle vil bry seg om nøyaktig de samme områdene av livet. Sett en skåre for hvert verdiområde, basert på hvor viktig det området av livet er for deg.

På alle punktene under, sett en skåre mellom 1 og 10, der 1 er “Ikke viktig for meg” og 10 er “Svært viktig for meg”.

Hvor viktig eller uviktig er disse områdene av livet ditt?

 • Familie (på andre måter enn giftemål og foreldreskap)
 • Giftemål/parforhold/intime relasjoner
 • Foreldreskap
 • Venner/sosialisering
 • Arbeid
 • Utdanning/kurs etc
 • Lek og moro
 • Spiritualitet
 • Samfunnsengasjement/borgerskap
 • Fysisk egenomsorg (kosthold, bevegelse, søvn)
 • Miljøvern/miljøengasjement
 • Kunst, kreativitet, estetikk

Poenget med Del A av skjemaet, er å komme i kontakt med hvor mye du verdsetter hvert av disse 12 verdiområdene. Dersom det er områder av livet du verdsetter høyt, men som du ikke egentlig får leve ut, så vil det påvirke livskvaliteten din negativt. Og motsatt – dersom det er områder du verdsetter høyt, og som du får brukt en del tid på, så vil det påvirke livskvaliteten din positivt. Hvor viktig ulike deler av livet ditt er for deg, kan altså si deg noe noe om livskvaliteten din.

Hvordan handler du? (Del B)


Denne delen av skjemaet handler om det vi var inne på i forrige avsnitt, nemlig om hvorvidt du gjør ting som er i tråd med verdiene dine, eller om du ikke gjør det. Med andre ord dreier Del B av spørreskjemaet seg om hvorvidt handlingene dine samsvarer med verdiene dine, for hvert av de 12 områdene.

Merk at dette ikke handler om hva idealet ditt er for hvert område av livet, og det handler heller ikke om hva andre måtte tenke om deg. Alle gjør det bedre på noen områder enn på andre, og dessuten vil det variere for hver enkelt person i løpet av livet. Svar ut i hvordan DU vurderer det, ikke hva andre måtte mene om det.

I skjemaets Del B (under) skal du svare basert på dine handlinger den siste uka, altså de siste 7 dagene. Sett en skåre fra 1 til 10 for hvert område. En skåre på 1 betyr at handlingene dine overhodet ikke har vært i overensstemmelse med verdiene dine for dette verdiområdet. En skåre på 10 betyr at handlingene dine har vært fullstendig i overensstemmelse med verdiene dine.

Hvordan samsvarer handlingene dine, med verdiene dine?

 • Familie (på andre måter enn giftemål og foreldreskap)
 • Giftemål/parforhold/intime relasjoner
 • Foreldreskap
 • Venner/sosialisering
 • Arbeid
 • Utdanning/kurs etc
 • Lek og moro
 • Spiritualitet
 • Samfunnsengasjement/borgerskap
 • Fysisk egenomsorg (kosthold, bevegelse, søvn)
 • Miljøvern/miljøengasjement
 • Kunst, kreativitet, estetikk

Eksempel: Dersom du satte ring rundt tallet 9 for «Venner/sosialisering» i Del A, men overhodet ikke har vært i kontakt med noen venner den siste uka (verken truffet dem ansikt til ansikt, ringt, chattet eller liknende), og heller ikke har gjort noe der du har tenkt på vennene dine (laget kort eller gaver til dem, for eksempel), så vil det være naturlig å sette en lav skåre i skjemaet under.

Dersom du har vært sammen med venner, snakket med dem eller chattet med dem etc, er det naturlig å sette en høyere skåre. Men husk at det ikke finnes noen perfekte skårer. Dersom du skårer 10 på skjemaet i Del B, fordi du var sammen med venner hver eneste dag, så kan det jo ha gått på bekostning av andre ting som er viktige for deg i livet ditt, sånn som arbeid, skole, tid med familie, eller hobbyer.

Det viktige er at du svarer så ærlig som du klarer, og at du tenker over om du selv synes det du gjør i hverdagen din, er i tråd med den måten du faktisk ønsker å leve på.

Hvordan forstå dine egne svar på øvelsen


OBS: Den delen som tar for seg utregningen har jeg ikke tatt med i PDF-versjonen av Verdibasert liv-spørreskjemaet, ettersom det ikke er med i den originale engelskspråklige varianten av skjemaet.

Instruksjonene under er hentet fra spørreskjemaet slik det foreligger på engelsk, på Stephen Hayes sin nettside.

To fremgangsmåter


Den første måten å få innsikt i resultatene dine fra de to delene av spørreskjemaet, er ved å se på alle de verdiområdene som har høye viktighetsskårer (la oss si en skåre fra 8 til 10), og som samtidig har en relativt lav skåre når det gjelder hvorvidt du lever i pakt med disse verdiene (5 eller lavere). Dette er klare områder for forbedring, med tanke på livskvaliteten din. Med andre ord: Hvis du har lyst til å bedre livskvaliteten din, kan være lurt å starte her, før du beveger deg videre til de andre verdiområdene, som kanskje ikke har så store avvik mellom hva du verdsetter og hva du faktisk gjør.

Den andre måten du kan få bedre innsikt i resultatene dine på, er ved å regne litt.

For å regne ut din sammenlagte skåre, må du begynne med å gange sammen tallene fra Del A og Del B av spørreskjemaet for hvert av de 12 verdiområdene. La oss ta utgangspunkt i familie-området: Dersom du i Del A av spørreskjemaet skåret 6 og i Del B skåret du 4, så får dette verdiområdet en skåre på 24 (6 x 4 = 24). Regn ut på tilsvarende måte for skårene du har for de andre 11 verdiområdene også. Legg så sammen alle tallene. Det tallet du da får, deler du på 12 (siden det er 12 verdiområder). Da får du en overordnet skåre.

Dette er et fiktivt eksempel av en utregning, med skårene fra Del A og Del B satt inn:

Område av livet (verdiområde)Del ADel BUtregning
Familie (på andre måter enn giftemål og foreldreskap)9763
Giftemål/parforhold/intime relasjoner313
Foreldreskap428
Venner/sosialisering6212
Arbeid8648
Utdanning/kurs etc10990
Lek og moro9327
Spiritualitet7214
Samfunnsengasjement/borgerskap6212
Fysisk egenomsorg (kosthold, bevegelse, søvn)9218
Miljøvern/miljøengasjement6212
Kunst, kreativitet, estetikk10770
Sammenlagt:  377
Sammenlagt skåre (377) delt på 12 (og rundet opp)  31


For at du skal ha et røft estimat for hvordan din skåre er, sammenliknet med befolkningen for øvrig, kan det være greit å vite at den gjennomsnittlige overordnede skåren er omlag 60. Dersom utregningen over hadde vært basert på mine sanne svar, ville skåren min altså vært temmelig lav, hvilket betyr at jeg hadde hatt et stort potensiale for å forbedre livskvaliteten min. 😉

Å leve et verdibasert liv, er viktig for livskvaliteten din


Uansett om du gjør eller ikke gjør denne øvelsen, og uansett hvordan du skåret eller ikke skåret, er det et poeng at du ikke slår deg selv i hodet dersom din overordnede skåre er lavere enn du forventet, eller om din generelle følelse av hvorvidt du lever i pakt med det som er viktig for deg i livet ditt, ikke er så god som du hadde ønsket.

Forsøk å ta et mentalt steg til siden fra din indre dommer. Denne øvelsen er ikke ment å fungere som kritikk. Snarere er det ment å tjene som en oppdagelsesferd, slik at du kan bli mer klar over hva som er viktig for deg i livet ditt. Du har faktisk tatt deg bryet med å investere energi i denne øvelsen, (bare det å lese denne bloggposten vil jo ha gitt deg en viss pekepinn) så gi deg selv et klapp på skuldra. Du er her for å være åpen for endring, ikke for å bedrive selvklandring.

Høyt henger de og sure er de? (Ikke lur deg selv)


Dersom du skåret ganske mange områder av livet som lite viktige for deg, kan det være lurt å tenke litt ekstra gjennom om du faktisk er ærlig med deg selv. Det er fullstendig normalt og helt som forventet å ha noen områder som er mindre viktige; for eksempel bryr du deg kanskje ikke om borgerskap/samfunnsengasjement, eller hvis du ikke har barn, så bryr du deg kanskje lite om foreldreskap relatert til hvordan andre mennesker oppdrar sine barn.

Allikevel – forskning tyder på at dersom veldig mange av disse områdene av livet er uviktige for deg, så er det en bidragsfaktor til psykiske plager. Tross alt trenger vi alle et minstemål av mening i livene våre for å trives. Dersom ingenting i livet ditt kjennes meningsfullt eller viktig, så er det er tegn på at du ikke har det bra.

Så bruk denne undersøkelsen og oppsummeringen av skårene dine, til å ta en ærlig kikk på deg selv. Innrøm hva dine sanne verdier faktisk er, og ikke lat som om noe ikke betyr noe for deg, bare fordi det er vanskelig for deg å få det du egentlig ønsker. Det blir litt som reven i Aesops fabler, der reven egentlig hadde veldig lyst på druene som hang høyt på greina over ham, men sa at han ikke ville ha druene allikevel, fordi de var sure. Sannheten var jo at han ikke klarte å få tak i druene, ikke at han ikke hadde lyst på dem.

Det er lett å innbille oss at noe er uvesentlig for oss, dersom vi føler at det er vanskelig å få det. Men da er det bedre å innrømme at du har lyst på det, og at du gjerne skulle ha hatt det, i stedet for å lyve for deg selv om hva som er viktig eller uviktig for deg i livet ditt. Underbevisstheten din vet det jo uansett, for den kan du ikke lyve for, og den kommer til å plage deg med det. Snakk i det minste med noen om det du savner og drømmer om, så er du ærlig med deg selv. Det er mye i livet vi ikke kan få, men noe kan alltids gjøres, og det å prate med en du har tillit til, er verdifullt i seg selv.


Dersom du sammenliknet skårene dine for Del A og Del B av skjemaet, så vet du jo nå dessuten hvor du har potensiale for å endre på det du gjør, slik at livskvaliteten din kan bli bedre. Ikke bare det – men dersom du ønsker å sette deg mål for 2020 (eller bare generelle mål for “nårsomhelst”, så har du nå kunnskap om hva som faktisk er viktig for deg, slik at du kan velge mål som har mening for deg.

Og igjen, vil jeg bare minne deg på følgende: Verdiene dine er viktige, fordi de er viktige for deg. Det holder i massevis.

Kilder


Her finner du nettsiden til Stephen C. Hayes, der han også har den engelske versjonen av spørreskjemaet, samt at han i tillegg tilbyr blant annet et gratis nettkurs om Acceptance and Commitment Therapy (Aksept og Forpliktelsesterapi).

Wilson, K. G. & Groom, J. (2002). “The Valued Living Questionnaire”.

Andre innlegg fra bloggen

Ett problem mindre, men fremdeles et problem

Det er tre år siden jeg klarte å komme meg ut av den tilstanden som kalles anoreksi. Tre år siden jeg atter en gang befant meg i en såkalt normalvektig kropp. BMI på 20-tallet, utad så jeg ut som om jeg hadde “levla up” hva angår “recovery”, men enhver som

LES MER »
Blogg-om-egne-erfaringer-bulimi-overspising

Kan mine erfaringer være viktige for deg?

Du trykka deg inn for å lese dette blogginnlegget. Jeg vet ikke om du gjorde det fordi du har sterke meninger om hva svaret er på spørsmålet jeg stiller, eller fordi du ønsker at jeg skal fortelle deg min mening. Kan hende er det begge deler? Uansett, jeg mener alvor

LES MER »
blogg om spiseforstyrrelser, anoreksi og bulimi

På lag med kroppen? Tja.

Jeg er bare på lag med kroppen min når den gjør som jeg vil. Det er tøft å innse, men det er sant. Hvorfor er det tøft å innse? Av flere grunner. For det første, så føler jeg at jeg, i en alder av 40 år (den 8. mars fyller

LES MER »
Scroll to Top